Inkomna frågor om stambytet

Innan du skickar en fråga om stambytet vill vi att du läser igenom alla frågor och svar nedan.

Fråga: Är det nödvändigt att göra stambyte nu?
Svar: Ja det är nödvändigt Beroende på att rör som går i väggarna mellan badrummen är utslitna med ökande antal vattenskador som följd.

Fråga: Om man röstar nej till stambytet, blir lägenheten då undantagen från stambytet?
Svar: Nej. Om stämman godkänner stambytet kommer det att gälla alla lägenheter utan undantag.

Fråga: Behöver man lämna lägenheten under stambytet?
Svar: Nej det är tänkt att man skall kunna bo kvar.

Fråga: När kommer arbetet utföras?
Svar: Närmare info kommer om detta när stämman beslutat att stammarna skall bytas och entreprenören har tecknat avtal med föreningen. Arbetet gör uppehåll under sommaren samt under jul och nyår. En information med tider och arbetet kommer att sättas upp i varje port och fortlöpande uppdateras.

Fråga: Om situationen med Corona (Covid 19) fortfarande är dålig vad sker då?
Svar: Styrelsen kommer att rätta sig efter myndigheternas rekommendationer, och under inga omständigheter riskera medlemmarnas eller entreprenörens anställdas hälsa.

Fråga: När pågår arbetet?
Svar: Arbetstiden är 8 tim endast vardagar, med uppehåll under Jul – Nyår samt under del av sommaren.

Fråga: Kan det hända att det tar längre tid än 3–4 veckor?
Svar: Går ej att svara får närvarande men detta är den tid entreprenören räknar med.

Fråga: Kommer samtliga arbeten kring stambytet utföras av certifierad personal?
Svar: Ja företaget har alla nödvändiga certifikat som behövs.

Fråga: Finns det asbest i lägenheten?
Svar: det kan i undantagsfall förekomma i de golvmattor som installerades som original i lägenheterna beroende på det val som gjordes av den boende. Om Asbest hittas kommer detta att saneras enl. de regler som gäller.

Fråga: Är det möjligt att flytta väggar i samband med stambytet?
Svar: Nej detta är ej möjligt då de nya badrummen är måttanpassade till det badrum du har idag. De nya badrummen är byggda på så sätt att de kan handikappanpassas om behov uppkommer.

Fråga: Kan ni montera tillbaka mina möbler i badrummet efter stambytet
Svar: Beroende på mått, kondition, och i vissa fall beroende på tillverkare kan detta göras, frågan kan ställas när man kommer och mäter ditt badrum.

Fråga: Finns tillgång till vatten och avlopp under stambytet?
Svar: På varje våningsplan trapphuset kommer det att finnas en kallvattenkran samt en utslags-ho där man kan tömma diskvatten etc.

Fråga: Vad är en värmestam?
Svar: det är de rör som går mellan lägenheterna ovanpå varandra förser elementen med värme.

Fråga: Måste värmestammen i vardagsrum/sovrum bytas?
Svar: Då stammen till vardagsrum och badrum ligger i väggen i badrummet kommer den att flyttas ut till angränsande rum.

Fråga: Fungerar tvättstugorna under ombyggnaden?
Svar: Ja det kommer dom att göra med undantag för eventuell rördragning till dessa.

Fråga: Är det risk för mögel i det sänkta taket i badrummet?
Svar: mellanrum mellan väggarna samt utrymme ovan innertaket
Ventileras kontinuerligt för att ta bort risken för mögel.

Fråga: Vad innebär att badrummet utöver stambytet kommer att vara i behov av åtgärd inom 5 år?
Svar: Badrummen kommer att behöva renoveras. Totalt bedöms en mycket stor andel av badrummen att, utöver stambyte, vara i behov av åtgärd inom 5 år.

Fråga: Kommer både badrum samt toalett i uthyrningsrum bytas samtidigt?
Svar: Ja detta kommer att ske samtidigt.

Fråga: Blir det lättare att underhålla/byta stammarna efter detta byte?
Svar: Ja då alla stammar läggs i kassett i badrummet och inga stammar ingjutna i väggarna.

Fråga: Hur påverkas bjälklaget av stambytet?
Svar: Ej alls då fastigheterna är byggda med helgjutna betonggolv således ej påverkas.

Fråga: Hur planerar ni att minska ljudnivån från avloppsrören?
Svar: Avloppsrören är förlagda i kassetten i badrummet
och detta ger en ljuddämpande effekt.

Fråga: Eluttag i Badrum?
Svar: det kommer att finnas dubbla uttag för tvättmaskin och torktumlare samt ett uttag i badrumsskåpet dessa monteras i enlighet med regler som gäller för våtrum vidare kommer jordfelsbrytare för våtrum installeras.

Fråga: Byta Badrumsdörr?
Svar: detta kommer att hanteras som ett tillval där den boende själv står för kostnaden av detta.

Fråga: Måste man både ha element och golvvärme?
Svar: Nej man kan hoppa över elementet om man så önskar,
Detta innebär att man gör ett från-val och kostnaden för denna, kan användas om man önskar komplettera badrummet utöver standard t.ex. handukstork.

Fråga: Går det ej att ha det gamla kaklet kvar?
Svar: Nej de nya badrumsväggarna kommer färdigkaklade,
Däremot kommer du att kunna göra ett tillval och byta ut standardkaklet mot ett annat kakel utifrån den tillvalslista som entreprenören kommer att presentera senare.

Fråga: Hur vet man när väggbrunnen är installerad?
Svar: den installerades endast när fastigheten byggdes och skall vid renovering ha ändrats till golvbrunn.

Fråga: Monteras avlopp för tvättmaskin som standard i badrummet?
Svar: Ja det monteras

Fråga: kan man montera torkhiss om man har duschkabin?
Svar: Det beror på storleken, men förmodligen blir det för trångt.

Fråga: kan man öppna fönstret om man har tvättmaskin och torktumlare?
Svar: kan öppnas men förmodligen ej helt.

Fråga: Finns det någon indikator om det börjar läcka vatten i badrummet?
Svar: om läcka uppkommer i kassetten, finns ett skvallerrör som läcker ut vatten på golvet i badrummet.

Fråga: Hur gör jag om jag vill ha Golvvärme och klinkers i golvet på badrummet?
Svar: Det ingår som standard

Fråga: Hur länge är elen avstängd?
Svar: I dagsläget oklart men målsättningen är att ombyggnaden tar en dag, men kortare avbrott kan ske under ombyggnadstiden i portuppgången.

Fråga: Om man vill ha tillval läggs detta på avgiften eller kan man betala kontant?
Svar: Allt tillval beställs och debiteras av Entreprenören, föreningen kan och får ej hantera detta. Önskemål har framförts till Entreprenören att ta fram en delbetalningslösning.

Fråga: Byts hela elnätet i lägenheten?
Svar: Nej endast el centralen i hallen samt dragningen i badrummet.

Fråga: Kommer köket att renoveras.
Svar: endast installation av nya rör kommer att ske.
Ingen inredning kommer att bytas ut.

Fråga: Kommer det gå att montera diskmaskin i köket?
Svar: Uttag för vatten och avlopp för diskmaskin kommer att monteras i kök

Fråga: Kan vi anlita HSB för att renovera vår lägenhet efter stambytet?
Svar: Det är något du själv beställer och bekostar. Mitt förslag är att du frågar flera företag och begär offert på ombyggnaden se till att allo offerter. Obs renovering kräver godkännande från styrelsen.

Fråga: Om man vill renovera lägenheten är skall detta göras före eller efter stambytet?
Svar: Jag rekommenderar att detta görs efter stambytet.

Fråga: Om man vill renovera köket är skall detta göras före eller efter stambytet?
Svar: Jag rekommenderar att detta görs efter stambytet.

Fråga: Byte köksskåp / renovering kök?
Svar: Detta omfattas ej av stambytet utan är något som man själv får bekosta och detta bör anstå tills stambytet är utfört

Fråga: Kan vi beställa städning och damning av hela lägenheten efter stambytet?
Svar: Nej om du vill anlita en städfirma gör du detta själv.

Fråga: Återmontering av disk- och tvättmaskin?
Svar: dessa kommer återmonteras förutsatt att plats finns.

Fråga: Kan jag använda de pengar jag har i inre fonden som betalning?
Svar: Ja det går att göra.

Fråga: Behöver jag plasta in elektronik mm för att skydda mot damm
Svar: Den yta som berörs kommer att avskärmas med plast,
men det är upp till dig om du vill skydda din egendom extra.

Fråga: Kan man välja blandare till köket och badrum?
Svar: Det kommer finnas flera modeller dessa kan väljas som tillval mot merkostnad

Fråga: Går det att hyra gästlägenheten?
Svar: Nej den är reserverad för boende som har särskilda behov.

Fråga: Information och bilder?
Svar: Läggs upp fortlöpande här. Mer information här.

Fråga: När kan man besöka visningsrummet?
Svar: det kommer att vara öppet under hela ombyggnaden och uppdateras med tillval, färgval samt information om hur arbetet fortskrider.

Fråga: Jag behöver extra höjd på toalettstol.
Svar: samtliga toalettstolar monteras på 45–46cm höjd vilket är 3–4 cm högre än standard.

Fråga: Hur gör man för att få en extra toalett under stambytet?
Svar: Detta kommer att kunna beställas av Entreprenören, mot en extra kostnad. Närmare information om detta kommer när och om stämman godkänner stambytet och avtal med entreprenör har tecknats.

Fråga: Vem skall jag kontakta för mina speciella önskemål
Svar: Du kan kontakta styrelsen via mail, eller HSB medlemskonsulent om du har särskilda behov.