Information om stambyte

Stambytet i föreningen kommer nu ske inom kort. Det är viktigt att du tar del av denna information så att du vet vad som gäller.

Resultat från extrastämman ang. beslut om stambyte

Styrelsens förslag fick bifall från en kvalificerad majoritet av de inlämnade giltiga rösterna. Vilket innebär att stambytet kommer att ske.

Det som sker nu är:

  • att samtliga medlemmar som ej röstat eller röstat nej kommer att få en samtyckesblankett utskickad från HSB för underskrift.
  • inventering samt mätning av badrum kommer att påbörjas på Stavangergatan 48 – 52 den 12/1 2021″

Information & Dokument/Stämmoprokokoll

Dokument

Medlemsinfo stambyte

Informationsfilmer


OBS! Detta är en demofilm, placering och utrustning i badrummet gäller inte denna förening.