Vi sitter i styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter och tre suppleanter som har styrelsemöte en gång i månaden. Förutom sagda möten är styrelsen uppdelad i arbetsgrupper som arbetar inom specifika områden.
 

Arbetsgrupper 2016
 

  • Informationsgruppen har hand om hemsidan, Lofotenpärmen, information i portarna och andra lokaler samt utskick.
     
  • Tvättstugegruppen ska se över maskinparken och även en ombyggnad av tvättstugan på Lofotengatan 8.
     
  • Stadgegruppen ska se över föreningens stadgar.Förutom detta görs även en rondering av området och husen 4 gånger per år samt en markbesiktning 2 gånger per år. Styrelsemedlemmarna turas även om att vara på onsdagsjouren.

 

 

Styrelse

Arne Lundborg

Ordförande

Anita Åman

Vice ordförande

Jan Carlqvist

Ordinarie ledamot sekreterare
Lofotengatan 6
164 33 Kis KIsta

Catharina Markeland

Ordinarie ledamot

Jessica Sjödin

Ledamot HSB representant

Cecilia Gjerdrum

suppleant

Anders Näsmark

suppleant

Andrei Pintea

suppleant

Torbjörn Söderman

suppleant