Vi sitter i styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter, en HSB-representant samt tre suppleanter och har styrelsemöte en gång i månaden. Förutom dessa möten är styrelsen uppdelad i arbetsgrupper som arbetar inom specifika områden.
 

Arbetsgrupper 
 

 • Informationsgruppen har hand om hemsidan, Lofotenpärmen, information i portarna och andra lokaler samt utskick.
   
 • Tvättstugegruppen ska se över maskinparken och även en ombyggnad av tvättstugan på Lofotengatan 8.
   
 • Stadgegruppen ska se över föreningens stadgar.
   
 • Markgruppen ser över den yttre miljön och ger förslag till styrelsen.
   
 • Fastighetsgruppen kontrollerar och besiktigar föreningens byggnader.


Förutom detta görs även en rondering av området och husen 4 gånger per år samt en markbesiktning 2 gånger per år. Styrelsemedlemmarna turas även om att vara på onsdagsjouren.

 

 

Styrelse

Arne Lundborg

Ordförande

Anita Åman

Vice ordförande

Jan Carlqvist

Ordinarie ledamot sekreterare

Catharina Markeland

Ordinarie ledamot

Cecilia Gjerdrum

Ordinarie ledamot

Jessica Sjödin

Ledamot HSB representant

Anders Näsmark

Suppleant

Andrei Pintea

Suppleant

Torbjörn Söderman

Suppleant