Glasa in balkong

Din Balkong

Balkongen är föreningens egendom men upplåts till den boende.
Den betraktas som ett uterum som utsätts för väder och vind, vilket medför att föreningen ej tar ansvar eller utför reparationer.

Föreningen svarar för målning av balkongsidor samt golv.
Husväggen får inte förändras avseende färg, struktur eller annan åverkan.
Detta betyder att uppsättning av lampor eller att borra hål är strikt förbjudet. Det är heller inte tillåtet att installera infravärme på balkongen.

För inglasning av balkong krävs bygglov. För att du ska omfattas av det bygglov som föreningen har, måste du ta kontakt med styrelsen och teckna ett avtal med föreningen. Detta måste göras innan du glasar in balkongen.