Om Husby

Husby

För den som vill röra på sig är Husby en perfekt stadsdel att bo i. Förutom närheten till Järvafältet med skid- och joggingspår finns det även en ishall, en idrottshall, ett äventyrsbad, boulebana, beachwolleybollplan, flera fotbollsplaner  m.m. 

 

Järvafältet

Järvafältet har flera gårdar med trevliga caféer. Området är välbesökt av fågelskådare, vandrare och joggare. Det finns även ett antal kolonilottsområden med korta kötider.

 

Historia

Husby är en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun som gränsar till Akalla och Kista. 

Husby gård, som gett namn åt stadsdelen, bildades under 1800-talets första hälft genom sammanslagning av mark från gårdarna Granby gård och Akalla by. Husby var då torp under Akalla. 
Namnet tyder på en äldre historia då husbyar under vikingatid och medeltid var namnet på de gårdar där konungens tjänstemän bodde. Väster om Husby gård finns ett gravfält från järnåldern. Man hittar även runstenarna Husbystenen och Granbyhällen från 1100-talet samt en oristad bautasten vid en av vägarna på Järvafältet.

Genom riksdagsbeslut 1905 kom staten att disponera hela Järvafältet som övningsområde för militären. Området tillhörde Spånga landskommun fram till 1948, då det inkorporerades i Stockholms stad. 1965 såldes det till staden.
Jordbruket vid Husby gård lades ned 1959, men gården finns ännu kvar och rustades upp vid 1970-talet. Huvudbyggnaden kan dokumenteras till 1840-talet, men det är troligt att den är ännu äldre.
Strax söder om huvudbyggnaden stod ladugården som uppfördes på 1880- eller 1890-talet. Den brann ner 1994 och byggdes upp i en något avvikande yttre skepnad.  Här har Husby Konsthall sina utställningslokaler idag.
Från 1800-talets mitt härrör den faluröda stugan, kallad "Lillstugan" öster om gårdsbyggnaden. År 1890 benämns stugan som köksflygel eller brygghus. Under militärtiden (1905-1970) bodde en av arrendatorsbröderna här. Idag fungerar huset som hantverkslokal med privat ateljé.
Husby gårds byggnader ingår i Igelbäckens kulturreservat som bildades år 2006.

Utbyggnaden av stadsdelarna i norra Järva, Akalla, Husby och Kista, planerades samtidigt. En generalplan för dessa lades fram år 1971 som en del av miljonprogrammet.
Husby byggdes först av de tre stadsdelarna i norra Järva, och genomfördes enligt planen från 1972 till 1977. Centrumanläggningen ritades av Torgny Gynnerstedt och färdigställdes vid årsskiftet 1975/1976. Tunnelbanestationen stod klar 1977.