Aktuellt inom föreningen

OVK Besiktning

Under mars månad kommer ventilationskontroll,så kallad OVK att ske inom Brf Lofoten.
I och med detta kommer besök innefattande luftmätningar att ske i våtrum och kök.

Det är mycket viktigt att vi får tillträde till din lägenhet då denna kontroll är ett myndighetskrav.
Om vi ej får tillträde till din lägenhet kommer detta innebära merkostnader för Er.

Ventilationskontrollen kommer att utföras av Optimal Consult Sweden AB
Information om tid kommer att aviseras via lappar i brevlådan