Lägenhetsrenovering
 

Hämta och läs igenom de regler som gäller vid ombyggnad.
Du som lägenhetsinnehavare är personligen ansvarig för skador
som uppstår på fastigheten vid felaktig ombyggnad.
Vid minsta osäkerhet tag kontakt med föreningens förvaltare.
Arbete får endast ske på de tider som finns på anslag i porten.