Lägenhetsritningar

Översiktsritningar på lägenheter i föreningen,
Dessa är ej skalenliga utan ses som en planskiss.
Notera att dessa är de ursprungliga planlösningarna och ingen hänsyn har tagits till ombyggnationer.