Information & Dokument

Information och dokument Brf Lofoten
 

Här kan du ta ned matnyttig information om föreningen.
I listan till höger finns bland annat föreningens stämmoprotokoll och årsredovisningar.
Uppmärksamma att lägenhetsritningarna inte är skalenliga.


Lofotenpärmen med information om föreningen och din lägenhet kan hämtas från Styrelserummet på onsdagar. Om ni tappar bort den kommer ni att debiteras för att få hämta ut en ny. En pärm ska finnas i varje lägenhet.