Byte portkoder

Som ett led i att öka tryggheten i boendet

För att öka säkerheten i föreningen kommer följande ändringar att ske med start 2018-07-01.

Alla portkoder kommer att bytas ut, ni kommer att få ett brev där det framgår vilken kod som gäller för er.
Koden är unik för varje lägenhet, tänk på att ej sprida denna utan håll den för er själva och lämna endast ut den till de ni litar på. Koden fungerar mellan kl. 06:00 och 21:00, era nyckeltaggar fungerar som vanligt dygnet runt. För er som har källarkontor som nås via annan port används koden för att komma in i porten, nyckeltaggen fungerar för att öppna källardörren information om detta ges i det brev ni erhåller.

FÖR ALLAS SÄKERHET SLÄPP EJ IN OKÄNDA I PORTARNA!